TUTVUSTUSTEGEVUSVALDKONNADJUHTPÕHIMÕTTEDSERTIFIKAADID

 

 

TUTVUSTUS

OÜ Ceteles käsitlusala on ehituslik projektijuhtimine ning kinnisvaraprojektide arendamine.

MISSIOON

Meie pikaajaline kogemus ehitusliku projektijuhtimise ja kinnisvaraarenduse valdkonnas võimaldab luua tellijatele sobivaid ja kestvaid lahendusi, mis pakuvad inimestele rahulolu ja turvatunnet.

VISIOON

Meie visioon on pakkuda terviklikke lahendusi kliendi vajaduste rahuldamiseks tagades seejuures keskkonna säästva kasutamine.
Peame oluliseks ehitusprotsessi kvaliteedijärelevalve parendamist, ennetamaks vigade teket, mis võiksid avalduda ekspluatatsioonis. Teostades järelvalvet põhjalikult juba projekteerimise staadiumis ning korraldades seda pidevalt ehitusobjektil, suudame tagada kliendile kvaliteetse lõpptulemuse.

VÄÄRTUSED

Usaldusväärsus

Oleme ausad, meie sõnad ja teod on kooskõlas meie tegudega.
Peame kinni kokkulepetest, lubadustest ja tähtaegadest.

Hoolivus

Oleme tegevustes avatud ja lugupidavad nii enda, kui teiste suhtes.
Toetame ja aitame üksteist, oskame kuulata ja anname tagasisidet.
Oleme kannatlikud ja järjepidevad.

Kvaliteet

Meie inimestel on tugev kompetents ja pühendunud suhtumine töösse.
Pidev järelvalve juba projekteerimise staadiumis tagamaks klientidele kvaliteetse lõpptulemuse.