TUTVUSTUSTEGEVUSVALDKONNADJUHTPÕHIMÕTTEDSERTIFIKAADID
 

TEGEVUSVALDKONNAD

EHITUSLIK PROJEKTIJUHTIMINE

OÜ Ceteles töövormiks on vastavalt ehitusliku projektijuhtimise protsessile koostöös tellijaga parima lahenduse leidmine, otsuste fikseerimine, otsuste täitmine, täitmise järelevalve ja täitmisest aruandmine tellijale. Ehitusprotsessis pööratakse tähelepanu nii ettevõtte oma kui ka alltöövõtjate tegevusest tulenevatele kahjulikele keskkonnamõjudele, tagades inimväärse elukeskkonna tulevastele põlvedele.

KINNISVARAPROJEKTIDE ARENDAMINE

Kinnisvaraprojektide arendaminse eesmärgiks on sobivate pakkumiste leidmine perspektiivsetele ehituskruntidele ning potentsiaalsete klientide ja parimate lahenduste leidmine.