Privaatsuspoliitika

Ceteles OÜ isikuandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev infoleht on koostatud eesmärgiga kaitsta Ceteles OÜ (edaspidi Ceteles) endiste, praeguste ja tulevaste klientide isikuandmeid. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud Cetelesele vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid. Andmeid kogume järgmistel viisidel: te edastate meile enda isikuandmed ise; kontakteerudes telefoni teel, e-posti teel või veebilehe kaudu, sotsiaalmeedia kanalite kaudu, kohtute meiega meie kontoris või arendusobjektil, broneerimislepingut sõlmides, meie kliendipäeval kohtudes või teistel Ceteles korraldatud avalikel üritustel või teiste veebikanalite kaudu  andmed saates.

Isikuandmeid kasutame vaid selleks, et oma klientidele saata parimaid pakkumisi ning muid Ceteles arendusprojektide tegevusega seotud infot.

Kolmandatele isikutele avaldame isikuandmeid üksnes juhul, kui selleks on õigusaktist tulenev kohustus, see on seaduse kohaselt lubatud või meil on selleks teie eelnevalt antud nõusolek.

Isikul on õigus oma isikuandmete töötlemisest loobuda, teavitades sellest aadressil ceteles@ceteles.ee või kairi.noormand@ceteles.ee.

Meile oma andmeid edastades, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. Ceteles jätab endale õiguse vajadusel muuta isikuandmete töötlemise põhimõtete üldtingimusi.